Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 1


PHẦN 1: TÁC GIẢ1. (Bài tập trang 59, SGK)Căn cứ vào những kiến thúc đã học về Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm của ông, anh (chị) suy nghĩ như thế nào về nhận định của nhà thơ Xuân...