Soạn bài Việt Bắc (trích)


1. Bài tập 1, trang 100, SGK.Chọn một bài thơ của Tố Hữu mà anh (chị) yêu thích nhất. Phân tích cả bài hoặc một đoạn trong bài thơ đó.Trả lời:Tham khảo lời bình đoạn cuối bài Kính gửi cụ...