Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học


Đề bài1. (Đề 2, trang 53, SGK) Hình ảnh nguời phụ nữ Việt Nam thời xưa qua các bài Bánh trôi nước, Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương và Thương vợ của Trần Tế Xương.Trả lời:a) Có thể làm...