Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học


Cần đọc kĩ phần Gợi ý cách làm bài trong SGK. Chú ý những định hướng của thầy (cô) giáo về quá trình chuẩn bị cho bài viết. Tương tự như các bài làm văn trước, anh (chị) cần thực...