Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học


1. Đề 2, trang 10, SGKCảm nhận của anh chị về hình tượng nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao.Trả lời:a) Khi phân tích đề và làm bài văn, cần lưu ý:- Đề bài yêu...