Soạn bài Viết bài làm văn số 5 : Văn tả cảnh (Làm ở nhà)


Bài tập1. Lập dàn ý, viết mở bài và kết bài cho đề 1, trang 49, SGK.2. Lập dàn ý cho đề 2, trang 49, SGK.Gợi ý làm bài1. Dàn ý của một bài văn tả cảnh gồm có ba phần:...