Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội


1. Hãy lựa chọn một hiện tượng (vấn đề) thuộc những mảng đề tài sau để viết một bài văn nghị luận:- Bệnh vô cảm- Bệnh thành tích- Thái độ sai trong thi cử- Tính ích kỉ và lòng vị tha- Tai nạn giao thôngTrả...