Soạn bài Viết bài làm văn số 6: Văn tả người (làm tại lớp)


Bài tập1. Đề 2, trang 94, SGK.2. Đề 4*, trang 94, SGK.3. Đề 5, trang 94, SGK.Gợi ý làm bài1. Đối tượng miêu tả ở đây là hình ảnh mẹ hoặc bố nhưng trong một tình huống cụ thể: khi...