Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh


1. Nếu phải chuẩn bị tư liệu để viết bài văn thuyết minh về cây lúa Việt Nam, thì em sẽ chuẩn bị những tư liệu gì?Trả lời:Văn thuyết minh rất cần những số liệu, những chi tiết chính xác,...