Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự


1. Đề 1, trang 105, SGK.Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ.Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.Trả lời:Hình thức bài...