Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm


Đề 1. Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích.Trả lời:   Cần chú ý vận dụng đầy đủ các yếu tố kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm để...