Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội


1. Những suy nghĩ của em về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Trả lời:   Để viết bài văn này, em cần tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:   - Cuộc đời và...