Soạn bài Vợ chồng A Phủ (trích)


1.  Phân tích diễn biến tâm trạng của Mị từ khi làm vợ A Sử đến khi quyết định cởi trói cho A Phủ.Trả lời:Cần làm nổi bật được quá trình chuyển biến trong suy nghĩ và ý thức của nhân...