Soạn bài Vội vàng Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 2


1. Qua cách nhìn của Xuân Diệu trong bài Vội vàng, thiên nhiên và sự sống quanh ta hiện ra như thế nào? Những hình ảnh nào đã dệt nên bức tranh thiên nhiên và sự sống đó? Hãy chỉ...