Sóng


Bố cục bài thơ gồm 3 phần:    + Hai khổ đầu: sóng và tình yêu    + Bốn khổ sau: tình yêu và nỗi nhớ    + Còn lại: tình yêu và khát vọngCâu 1: Anh/chị có nhận xét gì về âm...