Sông nước Cà Mau


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: * Bài văn miêu tả về cảnh quan sông nước Cà Mau ở cực Nam của Tổ quốc.- Theo trình tự đi từ những ấn tượng chung về thiên nhiên vùng đất Cà...
Lời giải chi tiếtI. VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM1. Tác giảĐoàn Giỏi (1925-1989) là tên khai sinh, ngoài ra nhà văn còn có các bút danh: Nguyễn Hoài, Nguyễn Phú Lễ, Huyền Tư; quê quán: Châu Thành, Tiền Giang.Trong những...
Học xong văn bản Sông nước Cà Mau (Ngữ văn 6 - Tập II) trích trong tác pnam Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Em thích nhất đoạn văn nào? Nêu cảm nghĩ của em về đoạn...
Nghệ thuật đặc sắc trong văn bản Sông nước Cà Mau (Ngữ văn 6 - Tập II) trích trong truyện Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.Bài làmSông nước Cà Mau tuy được trích trong truyện Đất rừng...
Đề bài: Cảm nhận của em sau khi học xong đoạn trích Sông nước Cà Mau trong tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.Bài làmBài văn Sông nước Cà Mau trích từ chương XVIII truyện Đất...