Sự tích Hồ Gươm


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Vì sao đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần?* Nguyên nhân:   Giặc Minh đô hộ nước ta, làm nhiều điều bạo ngược, nhân dân ta căm giận chúng đến...
Lời giải chi tiếtI. TÓM TẮT TRUYỆN SỰ TÍCH HỒ GƯƠMThời giặc Minh đô hộ nước ta, Lê Lợi dựng cờ tụ nghĩa tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế yếu, lực mỏng nên thường bị thua. Đức Long Quân...
Kể tóm tắt truyện Sự tích hồ Gươm.Bài làmVào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược.Nghĩa quân Lam Son nhiều lần chống giặc nhưng đều...
Bài làmVào thời giặc Minh đô hộ ở nước ta, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, nhân dân ta căm thù chúng đến sương tuỷ. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân của...
Đề bài: Em hãy đóng vai Lê Thận kể lại chuyện sự tích Hồ Gươm.Bài làmTa vốn sinh ra và lớn lên ở làng Chài ven biển Thanh Hoá. Công việc chính của ta là ngày ngày đi thả lưới...