Sự việc và nhân vật trong văn tự sự


I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự:1. Sự việc trong văn  tự sự:a. Xem các sự việc trong truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh”:- Sự việc khởi đầu: (1): Vua Hùng kén rể.- Sự việc...
Lời giải chi tiếtI. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ1. Xem các sự việc trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh:(1)  Vua Hùng kén rể.(2)   Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn.(3)  Vua Hùng ra...