Sửa bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc


1. Bài tập 1, trang 162, SGKAnh (chị) hiểu thế nào là truyền thống “tôn sư trọng đạo” - một nét đẹp của văn hoá Việt Nam? Trình bày những suy nghĩ của anh (chị) về truyền thống này trong...