Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ – Tĩnh


  Đề bàiSưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh. Phương pháp giải - Xem chi tiếtTìm kiếm trên internet hoặc sách tư liệu để trả lời. Lời giải chi tiếtBÀI CA CÁCH MẠNG – Đặng Chính Ký“Bài ca cách mạng” sau:“Kìa...

  Đề bài

  Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ – Tĩnh. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtSưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh

  Tìm kiếm trên internet hoặc sách tư liệu để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  BÀI CA CÁCH MẠNG – Đặng Chính Ký

  “Bài ca cách mạng” sau:

  “Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước

  Nọ Thanh Chương tiếp bước, bước lên

  Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên

  Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi….

  Không có lẽ ta ngồi chịu chết

  Phải cùng nhau kiên quyết một phen

  Tổng này, xã nọ kết liên

  Ta hò, ta hét, thét lên thử nào….”

  XÔ VIẾT NGHỆ TINH X-  Quang Lâm

  Những người áo vải chân trần

  Cơm ăn không đủ sưu thuế nặng thâm

  Ngày đêm lo lắng gạo tiền

  Áo chẳng đủ mặc,nợ nhiều lãi cao

  Nông dân khổ cực đói nghèo

  Thực dân áp bức nghèo càng nghèo thêm

  Công nhân thất nghiệp hàng ngàn

  Đồng lương ít ỏi,giờ làm lại tăng

  Than ôi!

  Bần cùng quá

  Những gương mặt đó hoá quắt queo rồi

  Quắt vì sao?

  Quắt vì đói khát

  Miếng cơm manh áo dãi dề tủi thân 

  Chan đầy nước mắt tái tê cõi lòng

  Và thế rồi hai tháng hai – tư

  Và thế rồi một sáng tháng năm 

  Và thế rồi một trưa tháng tám 

  Và thế rồi một ngày tháng chín

  Lòng yêu nước dung chuyển đất trời

  Những con người ấy oằn mình đứng lên

  Năm ba mươi kia là năm hùng dũng

  Công – nông đứng dậy đòi quyền sống

  Nhân dân trong nước đầy sục sôi

  Họ cầm lên những gì họ có

  Từ cây tre gióng ngày xưa đánh giặc

  Đến tiếng chiêng và mõ

  Kẻ thét,người hô

  Và thế rồi

  Súng nổ.

  Bom rền.

  Mặc,mặc đi

  Cứ tiến lên như điên như dại

  Hai trăm mười bảy người vô tội

  Phút chốc thôi hòa mình vào cát bụi

  Hồn họ bay về thế giớ tự do

  Ngã xuống,ngã xuống,ngã xuống

  Lòng yêu nước chẳng thể nào tan

  Nghệ – Tĩnh ơi,xương máu làm nên đất nước

  Ái thương đất nước đập tan quân thù

  Trái đất quay bảy năm năm rồi

  Những linh hồn ngày ấy còn không?

  Xin hiển hiện trong khói hương nghi ngút

  Lòng yêu nước và khí trời sục sôi 

  Để con cháu hiểu được tất cả

  Cái giá phải trả thời cha ông

  Cho hòa bình – tự do – độc lập

  Của một thời đất nước đau thương!