Tả một người thương yêu trong gia đình em


    Bài mẫu tả ông nội    Bà con thân thuộc vẫn gọi ông nội của em là cụ Quang, bác Quang. Trong họ Nguyễn hiện nay, ông em cao tuổi nhất. Năm Kỉ Sửu (2009), ông nội em bước sang tuổi 86. Tóc ông bạc phơ, gương mặt hiền từ, phúc hậu....

    Bài mẫu tả ông nội 

       Bà con thân thuộc vẫn gọi ông nội của em là cụ Quang, bác Quang. Trong họ Nguyễn hiện nay, ông em cao tuổi nhất. Năm Kỉ Sửu (2009), ông nội em bước sang tuổi 86. Tóc ông bạc phơ, gương mặt hiền từ, phúc hậu. Ông rất thích đọc báo và uống nước trà. Ông nói năng rất nhẹ nhàng.

    Ông thường nhắc các con, các cháu lo làm ăn, lo học hành, xây dựng Gia đình văn hoá.

    Bài tập cùng chuyên mục