Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Bai ca nha tranh bi gio thu pha cua Do Phu – Bằng bút pháp hiện thực sắc sảo cũng như tinh thần nhân đạo cao cả, bài thơ bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ...
Cam nghi ve bai tho Bai ca nha tranh bi gio thu pha – Đề bài: Anh chị hãy phát biểu cảm nghĩ về bài thơ bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ. Bài làm rất...
Đề bài: Ke lai noi dung bai tho Bai ca nha tranh bi gio thu pha. Em hãy kể lại nội dung Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ bằng văn xuôi.Hướng dẫnMở bài: Kể lại...