bài thơ Sóng

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 12 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 9 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy phân tích ba khổ thơ giữa của bài thơ Sóng của Xuân Diệu.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về ba khổ...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy phân tích ba khổ thơ đầu của bài thơ Sóng của Xuân QuỳnhHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về ba khổ...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy nếu ngắn gọn về tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của Xuân Quỳnh.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về tiểu...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy phân tích ba khổ thơ đầu của bài thơ Sóng của Xuân QuỳnhHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về ba khổ...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy nếu ngắn gọn về tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của Xuân Quỳnh.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về tiểu...
Đề bài: Hiểu và cảm một tác phẩm văn chương – Văn học lớp 12.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về một tác phẩm văn chương Tầm đón đợi của độc giả cũng là một yếu tố quyết định đến giá...
Đề bài: Khát vọng vĩnh cửu hóa tình yêu được thể hiện như thế nào trong bài Sóng? Anh chị hãy phân tích cảm nghĩ của Xuân Quỳnh về tình yêu trước thời gian.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về Khát...