Bản án chế độ thực dân Pháp

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 8 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Soan bai Tuyen ngon doc lap – Đề bài: Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí MinhCâu 1: Nêu nét chính về quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh + Văn học là...
Soan bai Tuyen ngon doc lap – Đề bài: Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí MinhCâu 1: Nêu nét chính về quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh + Văn học là...
Đề: Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hãy viết bài văn nêu lên suy nghĩ của em về Bác.Hướng dẫnMở bài Hãy...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc Nghệ thuật lập luận trong Tuyên ngôn độc lậpHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về bản Tuyên ngôn độc lập Không chỉ là...
Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc Giới thiệu về sự nghiệp sáng tác của tác giả Hồ Chí MinhGiới thiệu về sự nghiệp sáng tác của tác giả Hồ Chí...
Đề bài: Anh chị nêu suy nghĩ có ý nghĩa giải thích và chứng minh ba vế của vấn đề: Lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, và danh nhân văn hóa thế giới. Khi chúng ta...