Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi

Đề bài: Anh chị hãy bình luận về câu nói: Phải chăng “ Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về câu nói Phải chăng “Bạn là người đến với...
Đề bài:: Em hãy viết bài văn để chứng minh câu nói: Phải chăng “ Bạn là người đến với ta khi bạn bè đã bỏ ta đi”. Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không...