bạn và chọn bạn

Đề bài: Anh chị có suy nghĩ gì về bạn và chọn bạn trong cuộc sống của mình. Bài làm của một bạn học sinh trường THPT Nguyễn Đức CảnhHướng dẫnMở bài Anh chị có suy nghĩ gì về bạn...