cá chết hàng loạt

Suy nghi ve tinh trang xa rac noi cong cong. Đề bài: Một hiện tượng khá phổ biến hiện này là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng. Ngồi bên hồ dù là hồ đẹp nổi tiếng người ta...