Chiếc lá cuối cùng

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 9 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 8 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Bố cục và tóm tắt văn bản Chiếc lá cuối cùng lớp 8 Bố cục văn bản -Phần 1: Từ đầu …..”tảng đá” cho đến Cụ Bơ-men và Xiu lên gác thăm Giôn-xi. -Phần 2: Tiếp theo ….”thế thôi” cho...
Trình bày các đặc điểm của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O Hen-ri Bài làm Các đặc điểm của truyện ngắn qua truyện “Chiếc lá cuối cùng” của O Hen-ri là: truyện có thể chia làm 3 phần:...
Đề bài: Phan tich chiec la cuoi cung. Em hãy phân tích hình ảnh Chiếc lá cuối cùng- thông điệp màu xanh của nhà văn O- hen-ri trong tác phẩm Chiếc lá cuối cùng.Hướng dẫnMở bài: Phân tích “Chiếc lá...
Đề bài: Phan tich truyen Chuyec la cuoi cung. Em hãy phân tích truyện Chiếc lá cuối cùng của nhà văn Mĩ O-hen-ri.Hướng dẫnMở bài: Phân tích truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng Ô- hen-ri (1862-1910), ông là nhà văn...