Chu Mạnh Trinh

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 11 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Soan bai Bai ca phong canh Huong Son – Soạn bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn của Chu Mạnh Trinh. Câu 1: Mở đầu bài ca phong cảnh Hương Sơn là bầu trời cảnh Bụt. Anh chị hiểu như...