Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn

Đề bài: Anh chị nghĩ như thế nào khi thấy nhà Hy Lạp nói về những người nẻo mép: “ Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn”.Hướng dẫnMở bài Suy nghĩ...