Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian

Đề Bài: “ Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội”. Suy nghĩ của anh chị về ý kiến trên.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về...