con dê

Đề bài: Em da co dip nghi mat o bien, em hay ta lai canh bien vao mot ngay he ruc nang – Em đã có dịp nghỉ mát ở biển, em hãy tả lại cảnh biển vào một ngày...
Đề bài: Tom tat doan trich Ro-bin-xon ngoai dao hoang. Em hãy tóm tắt đoạn trích Rô- bin-xơn ngoài đảo hoang. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang kể chuyện Rô-bin-xơn đã một mình sống ở đảo hoang khoảng mười năm lăm. Rô-bin-xơn...