Cửu Trùng Đài

Loi tua cua kich Vu Nhu To. Đề bài: Em hãy viết bài văn để nói lên cảm nghĩ của mình về lời đề tựa của kịch Vũ Như Tô. Mỗi tác phẩm hay đều để lại cho người đọc...
Phan tich doan trich Vinh biet cuu trung dai. Đề bài: Em hãy viết bài văn để phân tích về đoạn trích Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài. Kịch là một thể loại góp phần làm nên sự thành công và...
Cam nhan ve doan trich Vinh biet cuu trung dai. Đề bài: Em hãy cảm nhận về đoạn trích Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài Đoạn trích vĩnh biệt cửu trùng đài đã để lại cho người đọc rất nhiều cảm...