đền hùng

Đề bài:Anh chị hãy chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”. ( Yêu cầu viết đoạn văn này). Chúng ta đều...