Độc Tiểu Thanh ký

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 10 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
“Độc Tiểu Thanh ký” là một câu chuyện đời được kể bằng mấy câu thơ cô đọng hàm súc của Nguyễn Du. Bài thơ chính là tiếng lòng tiếc thương, xót xa cho số phận của người con gái tài...
Đề bài: Bi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ trong một số tác phẩm Độc tiểu thanh ký, Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ ngâm (yêu cầu viết văn)Hướng dẫnMở bài Bi kịch của người phụ nữ...
Đề bài: Bi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ trong một số tác phẩm Độc tiểu thanh ký, cung oán ngâm khúc, chinh phụ ngâm (yêu cầu lập dàn bài)I. Hướng dẫnMở bài Bi kịch của người...