giới thiệu truyện kiều

Gioi thieu Truyen Kieu. Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn giới thiệu về tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du Nguyễn Du là một tác giả lớn của nền văn học Việt Nam thời kì...