hãy sống theo điều ta có thể

Đề bài: Em hãy nêu ý kiến của anh chị về lời khuyên: “ Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể.Hướng dẫnMở bài Suy nghĩ của anh chị về:“ Đừng sống theo điều...
Đề bài; Ý kiến của anh chị về lời khuyên: “ Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể. Bài làm của bạn Bùi Thanh Xuân trường chuyên Lý Tự Trọng Cần ThơHướng dẫnMở...