iệc rèn luyện kỹ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức

Đề bài: Bình luận về ý kiến: Việc rèn luyện kỹ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thứcHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về ý kiến “Việc rèn luyện kỹ năng sống cũng cần thiết như việc...