lòng yêu thương con người

Soạn bài Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)Câu 1: Những nét đặc biệt về tính cách và số phận của nhân vật Đô-xtôi-ép-xki. + Nhân vật này hiện lê trong tâm hồn của người đọc là con người phải chịu nhiều nỗi khổ nhưng...
Soạn bài Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)Câu 1: Những nét đặc biệt về tính cách và số phận của nhân vật Đô-xtôi-ép-xki. + Nhân vật này hiện lê trong tâm hồn của người đọc là con người phải chịu nhiều nỗi khổ nhưng...
Đề bài: Anh chị hãy Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân – Bài văn hay lớp 6 chọn lọcHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân...