mái ấm tình thương

Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hộiCâu 1: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. MB: Nêu vấn đề cần nghị luận ở đây...
Đề bài: Hiện nay ở nước ta có nhiều các nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang, kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy,...