Minh Hương

Đề bài: Sau khi học xong tác phẩm Sài gòn tôi yêu của Minh Hương, Anh chị hãy phát biểu cảm nghĩ về bài Sài Gòn tôi yêuHướng dẫnMở bài Giới thiệu bài Sài Gòn tôi yêu Sài Gòn tôi...
Đề bài: Trong tùy bút Sài Gòn tôi yêu, tác giả Minh Hương đã cảm nhận Sài Gòn trên những phương diện nào? Tình cảm của tác giả Minh Hương với Sài Gòn được thể iện như thế nào và...
Đề bài: Sài Gòn tôi yêu là bài tùy bút rất hay của tác giả Minh Hương. Qua bài Tùy bút giúp em có thêm những hiểu biết gì? Qua tùy bút “Sài Gòn tôi yêu”, tác giả Minh Hương...