môi trường biển

Suy nghi ve duc tinh trung thuc. Đề bài:Anh chị hãy nêu suy nghĩ của mình về đức tính trung thực Dân tộc Việt Nam với hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã đúc kết và gìn giữ...
Sau khi đọc xong câu chuyện “Những người bạn tốt”. Em hãy nhập vai nhân vật A-ri-ôn kể lại câu chuyện Là một con người chứa trong mình nhiều sở thích và đam mê về nghệ thuật đặc biệt là...