môi trường đang xuống cấp nghiêm trọng

Đề bài: Em có suy nghĩ gì về hiện tượng môi trường đang xuống cấp nghiêm trọng trong xã hội của chúng ta hiện nay.Hướng dẫnMở bài Suy nghĩ gì về hiện tượng môi trường đang xuống cấp nghiêm trọng...