môi trường sống xanh sạch đẹp

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn để nói về: Ô nhiễm môi trường trách nhiệm của toàn xã hội. Môi trường là lá phổi xanh của con người và các loài động vật khác, môi trường có ảnh...