Một cây làm chẳng lên non

Đề bài: Đặc sắc của câu tục ngữ “Một cây làm chẳng lên non. Ba cây chụm lại lên hòn núi cao” Bài làm Từ thuở khai sinh lập địa con người đã biết phải lien kết với nhau để...
Khai quat ngan gon ve tuc ngu con nguoi va xa hoi. Đề bài: Khái quát ngắn gọn câu tục ngữ về con người và xã hội Bài làm Văn học dân gian được ví như bầu sữa mát lành...