một thể loại văn học

Đề bài: Anh/chị hãy cho biết quan niệm của mình về giá trị của con người ở các câu Tục ngữ về con người và xã hội. Dưới đây là bài viết do Baitapsachgiaokhoa.com sưu tầm và biên soạn gửi...
Đề bài: Cam nghi cua em ve truyen So Dua – Bài viết của một học sinh trường Trung Học Cơ Sở Chương Xá hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc cảm nghĩ của em về truyện Sọ Dừa trong kho...