Nếu không có mục đích

Đề bài: Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được điều gì nếu mục đích tầm thường? Em hiểu câu nói trên như thế nào?Hướng dẫnMở bài Suy nghĩ của em về...