người bạn hiền

Đề bài: Khái quát nội dung chính của bài ‘Bạn đến chơi nhà’ Bài làm Nguyễn Khuyến là một trong những nhà thơ xuất sắc, tiêu biểu của làng thơ Việt Nam. Những tác phẩm của ông nói về tình...
Cam nhan ve bai ban den choi nha. Đề bài: Cảm nhận bài thơ Bạn đến chơi nhà’ Bài làm Có lẽ tình bạn là một thứ tình cảm giữa những người dưng sâu nặng và đáng quý tương đương...
Đề bài: Tình huống đặc biệt nào đã được xây dựng trong bài thơ ‘Bạn đến chơi nhà’ Bài làm Có lẽ tình bạn là một tình cảm giữa những người dưng sâu nặng và đáng quý tương đương với...
Đề bài: Lớp trưởng là một bạn thân của em. Em hãy kể về việc làm và tính tình của bạn ấy cho mọi người nghe Mỗi ai trong chúng ta đi học đều cần phải có một người bạn...