nhà thơ Nguyễn Khuyến

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 11 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 10 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Đề bài: Khái quát nội dung chính của bài ‘Bạn đến chơi nhà’ Bài làm Nguyễn Khuyến là một trong những nhà thơ xuất sắc, tiêu biểu của làng thơ Việt Nam. Những tác phẩm của ông nói về tình...
Đề bài: Cảm nhận hai câu cuối bài ‘Bạn đến chơi nhà’ Bài làm Nguyễn Khuyến là một trong những nhà thơ xuất sắc, tiêu biểu của làng thơ Việt Nam. Những tác phẩm của ông nói về tình cảm...
Cam nhan ve bai ban den choi nha. Đề bài: Cảm nhận bài thơ Bạn đến chơi nhà’ Bài làm Có lẽ tình bạn là một thứ tình cảm giữa những người dưng sâu nặng và đáng quý tương đương...
Đề bài: Tình huống đặc biệt nào đã được xây dựng trong bài thơ ‘Bạn đến chơi nhà’ Bài làm Có lẽ tình bạn là một tình cảm giữa những người dưng sâu nặng và đáng quý tương đương với...