Nhân vật Tràng

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 12 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 9 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy phân tích Vợ Nhặt của Kim Lân để thấy được giá trị hiện thực trong tác phẩmHướng dẫnMở bài: Giới...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy phân tích tâm trạng bà cụ Tứ xuất hiện trong tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân.Hướng dẫnMở bài: Giới...
Đề bài: Phân tích sự Sáng tạo trong văn học – Văn lớp 12.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về sự Sáng tạo trong văn học Nhà văn Nam Cao đã từng thể hiện quan điểm sáng tác của mình rằng:...
Đề bài: Em hãy viết bài văn để chứng minh sức mạnh của tình yêu thương trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ và trong tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về tác phẩm Vợ...
Đề bài: Em hãy phân tích nhân vật Bà Cụ Tứ trong vợ Nhặt của Kim Lân.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về nhân vật Bà Cụ Tứ trong Vợ Nhặt Vợ Nhặt là một bài văn đã tái hiện lại...